1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 12 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2101мт ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, см, срлп, трп, цр, чб, 45 243 69 3057 0 3414 68103 Таен търг

08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2102мт бб, бк, брз, гбр, здб, трп, 112 163 36 2680 0 2991 84813 Таен търг

08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2103мт бб, бк, брз, гбр, здгл, см, трп, 404 367 26 1494 0 2291 73682 Таен търг

08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2104 бб, бк, ива, 13 64 2 775 0 854 25545 Таен търг

08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2105 бб, бк, брз, гбр, здгл, см, трп, 154 303 13 1032 0 1502 41815 Таен търг

08.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2106 бб, бк, брз, гбр, здгл, см, 41 110 3 820 0 974 27223 Таен търг

21.01.2021
08.02.2021 08.02.2021
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2107 бб, бк, гбр, трп, 46 220 11 2219 0 2496 74871 Таен търг

20.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2108 бб, бк, брз, здгл, см, 600 470 99 1538 0 2707 92256 Таен търг

20.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2109 бб, бк, см, чдб, 229 728 43 1012 0 2012 60026 Таен търг

20.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2110 бк, гбр, 366 11 6 233 0 616 24176 Таен търг

20.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2111 бк, 89 23 4 944 0 1060 25777 Таен търг

20.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Етрополе 07202350 [email protected] 2113 бб, бк, брз, гбр, здгл, см, 297 757 70 1876 0 3000 85898 Таен търг   27.07.2021 27.07.2021